Viktige medspillere

Forruten støttemedlemmer og ildsjeler som stiller opp på dugnad er prosjektet avhengig av støtte fra det offentlige, bedrifter og organisasjoner.  Her kan du se hvem som gjør arbeidet mulig – – Vi takker hver og én av dere!

Ønsker din organisasjon eller bedrift å støtte oss?

Ta kontakt