Velkommen til Sankthans på Tollerodden!

Vi tenner Sankthansbål klokken 20:30 da vi har godkjennelse fra Larvik Brannvesen 🔥   [...]

Colin Archers originale beddinger

Colin Archers originale beddinger – restaureringsarbeidet fortsetter 6.mai 24! Avslutning «midtbedding», sikring av indre sone, [...]

Tollerodden’s Bokhefter – En fin gaveide!

Gi en venn eller bekjent bokhefter fra Tollerodden – Støtt oss og gled andre! Tollerodden [...]

Oppdatering fra Tollerodden

Det skjer mye på Tollerodden Hoveddelen av restaureringen ble heldigvis ferdigstilt rett før snøen lavet [...]

«Levende Kulturarv» – Tollerodden et godt eksempel!

Åpent hus på Kulturminnedagen, søndag 10. september, kl. 12-16! På kulturminnedagen  ønsker «Team Tollerodden» å [...]

Høstens MUSIKKMÅLTID, 29.september, Kl. 1830

Larvik Barokk: Musikkmåltid på Tollerodden Høstens musikk- og mataften i Tolleroddens historiske stuer! «Team Tollerodden» [...]

Støtt de frivilliges arbeid med «folkets oase»

Med et levende kulturminne finner musikk, god mat og drikke sin plass i «loggboka » [...]

Colin Archer, den verdenskjente båtkonstruktøren på Tollerodden

Nå kan du kjøpe boka «Colin Archer, den verdenskjente båtkonstruktøren på Tollerodden». Internasjonal, maritim historie [...]

Tidligere Nyheter fra Tollerodden


Et Colin Archer-senter i Larvik

Med bakgrunn i sin visjon «Nytt liv til vår egen historie» tar Stiftelsen Tollerodden initiativ til å utvikle
«Colin Archer-senteret». Det skal formidle konstruktøren og båtbyggeren Colin Archers arbeid som en søyle
i vår historie. Historien er både lokal, nasjonal og internasjonal.

Målet er å skape kulturopplevelser for allmennheten, med kjernemålgruppe barn og unge, der det formidles kunnskap om vår maritime historie.

Dokumentet Fra verven til verden gir idéer og en historisk begrunnelse for et videre arbeid for å realisere
Colin Archer-senteret. Tre idéskisser er ment å illustrere muligheter ved å vise volumet. Bygningene er skissert
ut fra objektenes størrelser og anskaffelsesmulighet.

Gjennomføringsanalyse kommer i et mer omfattende forprosjekt.

Les om vårt nye tipp topp moderne brannslukkingssystem. Klipp fra ØP

Vi går i gang med omfattende oppgradering av brannslukkingssystemet på Tollerodden, og arrangementet på kulturminnedagen 18. september må utgå.


Stiftelsen Tollerodden har gjort en endring i vedtektene. Se nye vedtekter under Stiftelsen Tollerodden.

En julefjær i «hatten» til Tollerodden

En kjempegave fra Sparebankstiftelsen til Stiftelsen Tollerodden, Tolleroddens Venner og byen vår! Tollerodden har fått
den største enkeltdonasjon, «lokal tildeling» på landsbasis i årets utdeling. 4-  fire millioner kroner til prsojekt «Kulturmiljøet
Tollerodden», hus og park, nedfeldt i stiftelsen helhetsplan for kulturmiljøet! En fantastisk gave som er gitt oss under tillit til
at vi fortsatt har stor grad av frtivillig innsats , ryddige forhold og god dialog med Larvik kommune. Midlene er gitt under
kategori: Kulturminner.

Larvik kommunestyre har også kvittert ut sin støtte til videre utvikling av Tollerodden med en innvisteringstøtte på
kr 500 000.- for 2016.

Sammen med oss løftes det historiske arealet i inndre havn i Larvik!

En fredelig julehelg og et feiende fint nyttår ønskes alle som heier på oss om du er medlem i venneforeninge, gjest, eller tenker gode tanker om Tollerodden!

Hilsen Stiftelsen Tollerodden og Tolleroddens Venner.

Meld deg gjerne inn i venneforeningen ( epost@tollerodden.no). Medlemskontingent kr. 200.- pr år kan du vise din støtte!

Stiftelsen Tollerodden med støtte av Tolleroddens venner ønsker å sette hele «Kulturminneparken» Tollerodden inn i en helhet. Vi er en gjeng frivillige som vil fortsette å foredle byens pærle dersom vi  fortsatt får tillit og resusser inn i tiltaket!

Tolleroddenparken er et unikt område som består av mange kulturminner, tydelige spor etter » levd liv» fra både  fjærn  fortid og vår tid.

Huset Tollerodden er et kulturminne i seg selv, som skal være et kulturbygg og  en møteplass for byens innbyggere til både hygge og nytte.
Parken er et av Larviks deiligste og mest brukte rekrasjonsområder. Både sommer og vinter.

Stiftelsen håper med denne planen å inspirere og motivere Larviks politikere og befolkning til fortsatt å foredle hele parken til allmen glede!

Les planen og bli inspirert!

 

Utomhus virkeligjøres nå en 10 års gammel plan om å tilbakeføre elementer av Archerfamiliens hage (1850 )mot byen.
Tørrmursterassene som er et bærende element i dette prosjektet kom på plass rett før jul.

Nydelig håndhugget stein fra grunnmurer på rivningstomter i byen. En grunnmur fra Torstrand , to murer fra «Betania»
i Haraldsgate, brostein fra Kongegata og gravrammer fra Undersbo . Med usedvanlig kyndig steinhuggerarbeid er
disse fortsatt tilpasset ved håndhugging. Beplantningen kommer når det våres!


Colin
 Archers arkiv i nasjonal dokumentarv

Mandag ble arkivet etter Colin Archer en del av Norges dokumentarkiv. Presentasjonen begrunner: «Arkivet representerer
viktige sider ved levevis, kultur og næring knyttet til landets maritime sektor.

Som båtbygger er Colin Archer i dag et internasjonalt kjent merkenavn, og arbeidet hans med å utvikle båtkonstruktsjoner har hatt svært mye å si for å bedre tryggheten for sjøfarende, særlig gjennom konstruksjonen av og forbedringen av småbåter.»


Film om Tollerodden!

Klikk på linken https://www.youtube.com/watch?v=NpBHSa0L4bE
og se den helt ferske filmen om prosjektet Tollerodden!

Kulturminnet ble bygd på 1600-tallet og har vært tollerbolig i dansketiden og senere bl. a Colin Archers bardomshjem.
En robust gjeng av frivillige, organisert i stiftelse og venneforening, har virkeliggjort en totalrestaurering av hus- og kulturmiljø.
Restaureringen gjennomføres av håndverkere med spisskompetanse i gamle teknikker, lærlinger, arkitekt og et målrettet
og stabilt styre. Huset har unike bygningsarkeologiske funn med stor antikvarisk verdi. Denne filmen ble ferdig i oktober 2014.

Vennlig hilsen
Stiftelsen Tollerodden / Tolleroddens Venner