Årsmelding 2015
Prosjektet » Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2014 var et godt år for restaureringen av Tollerodden. Fase III er i god gjenge – fasen mot ferdigstillelse

holder planen. Antall besøkende og brukere er omtrant som året før, men flere reiser lengre for å komme på Tollerodden .

Vedlegg til årsmeldingen fås ved henvendelse til Stiftelsen Tollerodden.

Årsmelding_Stiftelsen_Tollerodden_2015.pdf
Årsmelding 2014
Prosjektet » Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2014 var et godt år for restaureringen av Tollerodden. Fase III er i god gjenge – fasen mot ferdigstillelse

holder planen. Antall besøkende og brukere er omtrant som året før, men flere reiser lengre for å komme på Tollerodden.

Vedlegg til årsmeldingen fås ved henvendelse til Stiftelsen Tollerodden.

Årsmelding_2014.pdf
Årsmelding 2013

Prosjektet » Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenenparken.

Året 2013 var et godt år for restaureringen av Tollerodden. Fase III er i gang – fasen mot ferdig stillelse holder planen. Antall besøkende og brukere øker jevnt.

Årsmelding_2013.pdf

Årsmelding 2012

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2012 var et godt år for restaureringen av Tollerodden på oppsparte midler.
Guidede husbesøk og arrangementer øker jevnt.

Les årsmeldingen for 2012

Årsmelding 2011

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2011 var et godt år for restaureringen av Tollerodden på oppsparte midler.
Guidede husbesøk og arrangementer øker jevnt.

Les årsmeldingen for 2011

Årsmelding 2010

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2010 var et godt år for restaureringen av Tollerodden på oppsparte midler.
Guidede husbesøk og arrangementer øker jevnt.

Les årsmeldingen for 2010

Årsmelding 2009

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2009 var et godt år for restaureringen av Tollerodden på oppsparte midler.
Guidede husbesøk og arrangementer øker jevnt.

Les årsmeldingen for 2009

Årsmelding 2008

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie » skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tolleroddenparken.

Året 2008 viser en solid oppslutning om prosjektet.

Les årsmeldingen for 2008