Siste nytt fra Tollerodden  

Colin Archer den verdenskjente båtkonstruktøren på Tollerodden

Internasjonal, maritim historie med utgangspunkt i Larvik.  Tredje opplag er nå på plass.

Heftet har en rik bildedokumentasjon og inneholder ny dokumentasjon om Colin Archers virke, og historien til kulturmiljøet på Tollerodden. Tidslinjen går fra 1860-tallet og til 1920-tallet, en tid da Colin Archer dominerte på Tollerodden i Larvik. I denne perioden bygde han også større skip, på Laurviks Strandværft i Rekkevik – blant annet polarskuta Fram, som i dag er bevart på Frammuseet på Bygdøy i Oslo.

En av Archers viktigste drivkrefter var å gjøre livet tryggere for mange av de som hadde sitt virke på havet. Sikkerheten til loser og fiskere sto helt sentralt i hans arbeid.

Archer delte sine kunnskaper ved publisering av artikler, og solgte tegninger i både inn og utland.  Mange av hans originale fartøyer seiler den dag i dag. Tusentalls er bygget verden over i ulike materialer, og det bygges og markedsføres fremdeles nye båter som betegnes som «Archer-typen».

Jeppe Jul Nilsen har vært en sentral bidragsyter i arbeidet med heftet. Ved studier av Archers forretningsarkiver har han dokumentert hvordan Archer utviklet fartøyenes skrogform over årtier. 

Tollerodden – fra privat prakt til folkets oase

Hendelser og historier 1921-1999

Under visjonen «Nytt liv til vår egen historie!» har Stiftelsen Tollerodden gjennom historiesøk, fortellinger og tidsvitner dokumentert levd liv på den 19 mål store eiendommen. Heftet «Tollerodden – fra privat prakt til folkets oase» er ført i penn av Terje Svendsen. Hovedkildene er byens dominerende avis – Østlands-Posten – og møter med folkene som har levd på Tollerodden i overgangen fra eiendommen var en privat perle til da byens befolkning fikk fri tilgang til området, etter Larvik kommunes kjøp i 1938.

Dette er en spennende fortelling om dramatiske tider i vår nære samfunns- og byhistorie. En historie som forteller blant annet om politiske bølger, forfall, de mange planer og om husene som forsvant. Den forteller også om de frivilliges kamp for å redde Tollerodden gjennom Tolleroddens Venner og fram til dannelsen av Stiftelsen Tollerodden i 1999.

Stiftelsen Tollerodden :

Kontaktadresser: hikle@online.no eller finnand50@gmail.com
Styreleder Hilde Borgir og nestleder Finn Mørch Andersen

Livet på Tollerodden gjennom
150 år i to prakthefter

 – til salgs og glede! –

En lese- og billedopplevelse om maritim historie, kystkultur og de mange planer!

Heftene kan bestilles:

– Heftene forteller om Colin Archers liv og virke,
byborgernes drømmer og lokalpolitiske bølger på en viktig del av Larviks kystlinje.
Heftene inneholder en rekke historiske bilder som mange vil nikke gjenkjennende til.

Bli medlem    


Stiftelsen Tollerodden og foreningen Tolleroddens Venner ønsker deg med.

Tolleroddens Venner ble stiftet i 1992. Venneforeningen har vært drivkraften for å få etablert stiftelsen Tollerodden i 1998. Stiftelsen har det formelle ansvar for restaureringen av Kirkestredet 9 på Tolleroden, et av Larviks eldste trehus. Foreningen har gjennom flere år hatt » åpent hus » med forskjellige aktiviteter for å få synliggjort husets kulturhistoriske verdi.

Møter, utleie & selskaper   


Gi gjestene dine en god opplevelse i omgivelser med særegen atmosfære.

Hvis du ønsker et selskap eller en sammenkomst med en særegen atmosfære, er Tollerodden et lykkelig valg.

Vi sørger for å gi deg og dine gjester den rette rammen rundt anledningen.På Tollerodden åpner vi våre flotte stuer, hver med sin særpregede stil og historikk.

Tollerodden – Colin Archer‘s Barndomshjem

Colin Archer, født 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, død 8. februar 1921 samme sted. Colin Archer var båtkonstruktør med både båtbyggeri og skipsverft.


Archer er særlig kjent for polarskipet «Fram» til Fridtjof Nansen, for sin forbedring av losskøytene og for å ha skapt redningsskøytene. I alt bygget han mer enn 200 båter, hvorav 70 var lystfartøyer, 60 var losbåter og 14 var redningsskøyter.


Den første redningsskøyta, RS1, som bærer Archers navn, ble sjøsatt i 1893, og tjente i 40 år. Den tilhører nå Norsk Sjøfartsmuseum og er fremdeles i bruk.

Kilde: Wikipedia

For utdypende informasjon om Colin Archer, besøk Jeppe Jul Nielsen’s nettsider. Klikk her.

Våre fantastiske støttespillere