Velkommen til Tollerodden
Velkommen til prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie». Kulturminnet Tollerodden er et av vår tids viktigste restaurerings- og  rekonstruksjonsprosjekter lokalt i Vestfold og nasjonalt. Prosjektet er almennyttig og virkeliggjøres og drives frem av ildsjeler blant annet gjennom underprosjekt «Hus i bruk». Det kjennetegnes av idealistisk innsats, krysskompetanse og entusiasme, finansiert gjennom egeninnsats, privat og offentlig støtte.

 

Blir du med på spleiselaget?

 Hvis du ønsker vite mer om prosjektet, besøke huset og eller å støtte prosjektet, vennligst kontakt oss på epost@tollerodden.no eller benytt vår adresse eller kontonummer som vist nedenfor.

OBS OBS Vi har fått ny epostadresse OBS OBS

Stiftelsen Tollerodden

Kirkestredet 9

3263 Larvik

Telefon 33 18 34 87

Kontonummer 1594.17.21130

 

Om eiendommen

Både området og bygningen Tollerodden fikk sitt navn da den var bolig og arbeidssted for tolloffiserer from 1684 til 1789. De var direkte underlagt vår danske konge.

 

Opprinnelig var det en to etasjes midtgangsbygning med to fløyer . Bygningen er fra 1600- hundre-tallet. Denne ble ombygget til sitt nåværende utseende av handelsmann, skipsreder og kaptein Falkenberg i 1794- 98. Husets hovedstruktur i første etasje overlevde forandringene.

 

I 1826 kjøpte skotten William Archer eiendommen og anla hagene. Hans etterkommere beholdt eiendommen de neste hundre år. Den verdensberømte skipskonstruktør og skipsbygger Colin Archer ble født og hadde sin oppvekst på Tollerodden. Han hadde også et av sine verft på eiendommen. Tollerodden hadde kommunal eier i perioden 1939 til 1999. I dag er eiendommen eiet av en stiftelse, Stiftelsen Tollerodden.

 

De skjulte skatter.

Gjennom bygningsarkeologiske undersøkelser oppdaget NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning – sensasjonell interiørdesign som dekker fire århundre. Himlingsdekorer fra både 16- og 1700-tallet sammen med draperi – dekorerte veggtrekk og flere andre dekorer og tapeter gjør huset til en reise i stilhistorie . Funnene er en stor utfordring for konservatorer, restaurerere og brukere.

De skjulte skatter er også knyttet til tidligere beboere som vil bli markert. Bla. vil Colin Archers polarhistorie knyttet til polarskuta Fram og de verdensberømte polfarere Frithjof Nansen og Roald Amundsen få et eget rom i huset. Her vil også Colin Archer som samfunnsbygger vies plass.

 

Eier Stiftelsen Tollerodden.

Stiftelsen er eier av bygningen og ansvarlig for restaurering, drift og utvikling av Tollerodden. Den viktigste siden ved restaureringen er å sikre kvalitet og arbeid gjennom kompetanse, dokumentasjon og anskaffelse av kapital. Restaureringsprosjektet forventes å bli ferdiggjort i 2018-2020.