Hus- og trivselskomité
Følgende personer sitter i hus- og trivselskomiteen – oppnevnt  både av Tolleroddens Venner og Stiftelsen Tollerodden i 2008:

 

Ellen Midtvik, Kari Haagensen, Oddrun Thorstensen og Hilde L. Lindhjem Borgir.

 

Tolleroddens hus- og trivselskomité er motoren i prosjektet ” Hus i bruk under restaurering”.

 

Komiteen er ansvarlig for å rapportere til  styrene i Tolleroddens Venner og

Stiftelsen Tollerodden. Begge har to representanter hver.

 

Komiteen koordinerer og planlegger alle aktiviteter i huset som er knyttet til promotering. Det være seg selskaper, mottak av grupper fra frivillige organisasjoner, næringsliv eller offisielle eksterne kontakter. Komiteen koordinerer og kjøper inn til alle åpne arrangementer som er gjennom året.

 

De har også overordnet ansvar for , og tilrettelegger for daglig vedlikehold som vask, ettersyn av  hygiene og at alle offentlige krav (mattilsynet, skjenkefullmakter, Arbeidsmiljøloven, IK systemer) blir fulgt.