Mary’s Stue


Marys stue kan oppleves i et interiør slik Mary Archer, ofte kalt Colin Archers seilende og piperøkende søster, hadde sin dagligstue på slutten av 1800-tallet i sidebygningen på Tollerodden.

Rommet kan brukes som spisestue for inntil 40 personer i fullt gourmetoppdekking eller inntil 22 personer i oppdekt ”kongebord”. Rommet egner seg også som møterom for mellom 10-40 personer. Da kan enkle retter, kaffe og kaker nytes ved bordene. Stuen kan også romme 65 personer i kinooppsett.

Archer-salongen


Archer-salongen kan oppleves i et interiør fra ca 1830-årene. Salongen er rekonstruert ut fra bygningsarkeologiske funn. Funnene er fra tiden da familien W. og J. Archer brukte rommet som sin dagligstue. Paret hadde 13 barn, deriblant Colin Archer.

Salongen er blekrød med sjablongdekor. En av dørene er dekorert på et senere tidspunkt, antageligvis ved århundreskiftet og er autentisk.

Rommet kan brukes til mindre middagsselskap, opp til 10 personer, og som kaffesalong, ”after noon tea party” på skotsk/engelsk maner eller som stue etter måltid. Har du sans for 1800- og tidlig 1900-talls spiskammers, gjerne fra utvalgte middager fra polarskuta Fram.

Fra Fritjof Nansens og Roald Amundsens ferder, kan vi lage polferdsmåltider.

Falkenbergs draperistue

Tollerodden var i Hans Falkenbergs eie fra 1794 (da den ble ombygd) og fram til 1820. Da hadde skipsrederen, kjøpmannen og politikeren Hans Falkenberg måttet gjøre ”oppbud”, dvs. erklære seg konkurs, og måtte selge Tollerodden.

De sterkeste spor etter Falkenbergs oppussing er draperistuens interiør. Her møter vi overgangen mellom 1700- og1800-tallets stil. Malte draperier på linlerret inspirerte til datidens salongkultur med sosiale samlinger, utøvende kunstnere, høytlesning, politiske diskusjoner, kvinnenes stemmerett, osv. Rommet har også autentiske barokkdekorer som er ”gjemt i titteskapet”!

Her kan en spise på 1700-tallets ovale spisestuebord opptil 12 personer. det er også plass til 10 personer på tilstøtende bord, altså opp til 22 personer. Her dekkes med kandelabere og rike blomsterdekorasjoner som hører tiden til. Her kan en også ha ”private” lunsjer under perioden med åpent hus om sommeren eller sammen med møter i Marys stue.

”Barokkstua”


Barokkstua er prosjektets stolthet. Her møter du husets eldste rom med autentiske detaljer fra «eneveldets tid», da tolloffiserer hadde sitt virke her. Barokkhimlingen har vært innestengt i 220 år, og framstår nå i nykonservert prakt. Resten av rommet er rekonstruert på barokkens veggbekledningsteknikker og innredet med enkelte barokkelementer.

Rommet har også flygel som Jane Ann Archer fikk i huset i 1883. Det har vært på ”vandring” siden 1930, men er nå restaurert og til stor glede for folk og hus.

Rommet kan brukes til konserter, enten alene eller sammen med de tilstøtende stuer. Kaffesalong og middagsselskap opp til 15 personer.

Fram-salongen


Fram-Salongen er satt tilbake til sent 1700-tall inspirert av funn i rommet. Den har en bord av  blå akantusdranker på lys blå bakgrunn. Vinduene fra Falkenbergs tid, rundt 1794, gir godt dagslys, og dette er igjen blitt en lys og vakker storstue.

I dag er stuen dedikert til polarskuta Fram og Colin Archers liv og virke. Den har utsikt ned til minnesmerket over slippen der Colin Archer bygde de aller fleste av sine båter.

Rommet er anvendelig til flere formål. Her kan dekkes til 30 spisegjester, være «ball-room» med dans, eller settes opp til foredrag med plass til 45 personer.

Teknisk utstyr:


Vi kan blant annet tilby videokanon/projektor og lydanlegg som en del av møtepakken ved behov.

Vi tilbyr møterom og grupperom for inntil ca 28 personer i klasseromoppsett og ca 35 personer i kinoopsett. I den forbindelse kan man også bestille servering.

Kjøkkenet


Det legges opp til kvalitetsmat fra Norge, Frankrike og Italia, men også inspirert av sesongenes spesialiteter. Ønsker man seg en egenkomponert meny er det selvfølgelig mulig.

For våre “Barokkaftner” komponerer vi  menyer ut fra datidens spisskammers og med utgangspunkt i det geografiske området for temaet, for eksempel under Mozart-konsert var menyen basert på matvarer fra Wien-Østerrike anno 1750-tallet.

Private historiske aftner kan ha sitt utspring fra bla. H Schønberg Erkens menyer på 18 – tidlig 1900 tall.

Eller, med vår sterke tilknytning til Colin Archer, hva med en historisk meny slik den var på Nansens polferd  om bord i polarskuta FRAM?

Vi kan indikere priser for en 3 retters kvalitetsmeny inntil kr. 590,- pr. person. Ønsker man mellom 4 til 7 retter, kan man få tilbud på dette.

Tapas-menyene vil koste fra kr. 370,- til kr. 460,- pr. person.

Hvis man har behov for måltider til inntil 70 personer, anvist ved bordplassering dekker vi i alle stuene. Om sommeren kan selskaper og arrangementer kombineres med pyntet tun og utearrangementer til inntil 90 personer.  Det er også en mulighet å kombinere tuntelt med huset, da for egen kostnad