Navn

Funksjon

Per Thorstensen Leder
Elizabeth Norris Nestleder
Aage Wahlin Sekretær
Bente Skaatan Kasserer
Kari Haagensen Styremedlem
Unni Grønn Styremedlem
Bodil Gunhildsbu Styremedlem
Thor Ivar Smedsrud
Wenche Opdan
Varamedlem

 

Årsberetning for 2019

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2019.

SE PDF