Navn

Funksjon

Bjørn Abraham Bache Leder
Elizabeth Norris Nestleder
Karen Archer Lauritzen Sekretær
Bente Skaatan Kasserer
Kari Haagensen Styremedlem
Unni Grønn Styremedlem
Henrik Lian Styremedlem

Aage Wahlin
Roar Verde

Varamedlem

 

Årsberetning for 2021

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2021.

SE PDF