Navn

Funksjon

Bjørn Abraham Bache Leder
Lisbeth Andreassen   Nestleder
Karen Archer Lauritzen Sekretær
Bente Skaatan Kasserer
Elizabeth Norris  Styremedlem
Unni Grønn Styremedlem
Arne Høgstedt Styremedlem
Aage Wahlin
Stein Georg Larsen 
Varamedlem
Kontaktliste

 

Årsberetning for 2022

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2022.

SE PDF