Navn

Funksjon

Bjørn Abraham Bache Leder
Elizabeth Norris Nestleder
Bodil Gunhildsbu Sekretær
Bente Skaatan Kasserer
Kari Haagensen Styremedlem
Unni Grønn Styremedlem
Henrik Lian Styremedlem
Thor Ivar Smedsrud
Aage Wahlin
Varamedlem

 

Årsberetning for 2020

Benytt knappen under for å åpne eller laste ned Tolleroddens Venneforening årsberetning for 2020.

SE PDF