Styresammensetning
Styre Tolleroddens Venner 2015  –  2016:

 

Leder Per Thorstensen
Nestleder Elizabeth Norris
Sekretær Åse Slemdal
Kasserer Bente Skaatan
Styremedlem Per Tore Holgersen
Styremedlem Ingun Helsing
Styremedlem Kari Haagensen
Varamedlem Marit Haraldsen
Varamedlem Truls Bjerck

 

Medlemskontingent pr. år :         kr. 200,-

Kontonummer :                             2460.33.99508