Styrets sammensetning fra 01.12.2023

Leder: Hilde L. Lindhjem Borgir
Nestleder: Finn Mørch Andersen
Styremedlem/sekretær: Ingjerd Beate Nyhus Larsen
Styremedlem: Øyvind Bakken
Styremedlem: Per Manvik, Larvik kommune

1. varamedlem: Tove Merethe Seierstad
2. varamedlem: Ole Henrik Eftedal
Turid Bergene, Larvik kommune

Autorisert Regnskapsfører: Muna AS ved Elisabeth Hallan
Revisor: Ernst & Young ved statsautorisert revisor Hans Georg Skuggedal.

Alle protokoller er signerte og oversendes revisor løpende for forvaltningsrevisjon.