PRESSEMELDING: Redningsskøyta RS 14 Stavanger hjem etter 117 år!

Stiftelsen Tollerodden i Larvik redder et nasjonalt kulturminne:
Redningsskøyta RS 14 Stavanger hjem etter 117 år!

RS 14 Stavanger er bygd som seilende redningsskøyte av Colin Archer på Tollerodden i Larvik i 1901 for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR) – nå Redningsselskapet. Fra 1939 har båten vært i familien Jul Nielsens eie som langtursbåt med bl.a. flere turer over Atlanterhavet.  RS 14 Stavanger vil fra våren 2019 være på plass i eget visningstelt i Tolleroddenparken, nettopp der den ble bygd og sjøsatt i 1901. Dette området var fram til 1930-tallet Archerfamiliens eiendom. Området er i dag en del av Tolleroddenparken i Larvik kommune.

Det er den allmennyttige «Stiftelsen Tollerodden», drevet av ildsjeler, som redder redningsskøyta RS 14 Stavanger, ved hjelp av midler ved «nasjonal tildeling» i Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen Tollerodden overtar eierskapet for RS 14 fra Jeppe Jul Nielsen.  Det klenodiet av en farkost, som RS 14 Stavanger er, vil sammen med losskøyta Straaholmen (1892) være hovedobjektene i et planlagt framtidig Colin Archer-senter i Tolleroddenparken. Colin Archer-senteret vil formidle kunnskap om den verdenskjente båtkonstruktør og båtbygger Colin Archers liv og hans betydning for kystbefolkningens velferdsøkning og utvikling av sjøsikkerhet.

Norges Bank har valgt RS 14 Stavanger som motiv på Norges nye pengeseddel «500 lappen», som vil bli tatt i bruk i oktober 2018.

Colin Archers skøyter og sjøegenskaper er internasjonalt kjent og Archer-typen høyst levende etter 125 år; og et 30-talls av de originale seiler fortsatt. Rednings- og losskøyta skal på ulikt vis vise Colin Archers unike og originale håndverk, estetikk, vitenskapelige- og tekniske arbeider i det fremtidige Colin Archer-senteret. I senteret skal Colin Archers liv og virke bevares, kunne studeres og oppleves. Dette er spor fra vår egen historie i en tid der håndverk og vitenskap vokste fram uten digitale hjelpemidler. Colin Archers verdensberømte skøyter er viktige nasjonale kulturminner.

Colin Archer har også en sentral plass i norsk polarhistorie, i og med at det var han som konstruerte og bygde fartøyet som gjorde Fritjof Nansens og Roald Amundsens ekspedisjoner mulig med polarskuta Fram. Fram er bevart på Fram-museet på Bygdøy i Oslo.


Kontaktpersoner:

Hilde Borgir, tlf 90599069 (Stiftelsen Tollerodden)
Finn Mørch Andersen, tlf 95983474 (Stiftelsen Tollerodden)
Jeppe Jul Nielsen, tlf 90778929 (mangeårig eier av RS 14)