Monthly Archives: april 2024

Colin Archers originale beddinger

Colin Archers originale beddinger – restaureringsarbeidet fortsetter 6.mai 24! Avslutning «midtbedding», sikring av indre sone, og avgrensinger til spaserveiene på Tollerodden. Restarbeidene starter 6. mai og forhåpentligvis, dersom det ikke blir gjort store nye funn i den innerste delen av beddingene, skal stå klart til midten/slutten av mai til allmenhetens bruk! Randsonearbeid er avtalt med […]