Årsmelding for kulturminneprosjektet Tollerodden 2018

Prosjektet «Nytt liv til vår egen kultur og historie» skaper et kulturelt flerbrukshus og liv i Tollerodden-parken.


Året 2018 var igjen et godt år for restaureringen av Tollerodden. Nå ser vi «lys i tunnelen», «kulturminneparken» er et yndet sted for folk i alle aldre, og plan og finansiering av restarbeider i huset er på plass.

Takk til Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen UNI.

Antall besøkende, brukere og samarbeidspartnere øker jevnt. Det stimulerer oss til å ta fatt på nye utfordringer om å realisere et Colin Archer senter i parken!

«Når man tenker for mye, kan man lage problemer som ikke var der i starten…..» (sa Ole Brum til Nusse)

Takk til dere som besøker oss, oppmuntrer, gir innspill, og bruker fritid og kompetanse for å realisere restaureringen og skape nytt liv på Tollerodden. Ildsjelene står fremdeles på med stø kurs! Takk til dere alle, både offentlige og private, som tar vel imot og gir støtte til kulturminnet Tollerodden. 2018 viser at fortsatt innsats og meningsfulle opplevelser gir glede til oss alle og bygger stedsidentitet!

Hilde L. Lindhjem Borgir
Styreleder