Enstemmig vedtak for å avgrense område til ett framtidig Colin Archer-senter

Enstemmig vedtak i formannskapet april 2021 om å avgrense området til plassering av et framtidig Colin Archer- senter / paviljong

Administrasjonen i Larvik kommune fremla seks mulige plasseringsforslag ( se bildet) til et framtidig Colin Archer – senteret for formannskapet 8.4.2021. Stiftelsen Tollerodden spilte inn til politikerne et forslag til avgrensning av området for plassering.

Siden 1995/98 har stiftelsen forhold seg til reguleringsbestemmelsene der Archer -familiens gamle eiendom er regulert til bevaring med et unntak :
….. « området mellom Skottebrygga og Tollerodden kan benyttes til formål knyttet til den båt/skipsbygging som har foregått»…

Vårt primære ønske er fortsatt å plassere senteret innen denne eiendommen som strakk seg fra kirken til Skottebrygga. Denne plasseringen mener vi at gir størst historisk attraksjonskraft uten å skade de andre kulturminnene og friområde: Hovedprioritet «for fulle seil 1». Vi ser allikevel nytten av å vurdere flere steder bla p 5. «for fulle seil 2». Administrasjonens forslag 6» Tollerodden» ligger også innenfor området.

Samarbeidet mellom kommuneadministrasjonen og stiftelsen forventes å gå grundig igjennom de ulike forslagene og fremlegge ny sak for kommunestyret i juni.