VI350 – Konsertendring

Møt et nydelig knippe musikalske bys-barn lørdag 25.9. kl 1600!

«Levd liv i Larvik- Sanger og historier fra Bøkebyen» Terje Svendsen Fred Ove Halvorsen og Rebekka Nøstrud Isaksen.

Kulturminnekafeen Marrys stue byr på ettermiddagskaffe med tradisjonsbakverk!

Åpent begge dager fra kl 1300-1700 med husvandring og åpen båt – RS14 Stavanger – med rom for en god diskusjon om et mulig Colin Archer- senter på Tollerodden.

Detaljprogram se Vi350.no