Mer liv til vår maritime historie og identitet!

Påskegave til Stiftelsen Tolleroddens spleiselag – RESTAURERING av Colin Archers originale beddinger – fra Sparebankstiftelsen DNB!

Spleiselaget gir oss økonomisk grunnlag til å ta tak i arbeidet med beddingene! Takk til Anders Jahres Humanitære stiftelse, Stiftelsen UNI, Larvik kommune, VTFK, Sparebankstiftelsen DNB og de siste somrenes «kafegjester» på Tollerodden. Stor takk for tilliten vi frivillige får til fortsatt å forvalte relativt store summer på vegne av allmenheten!

«Team Tollerodden» startet i 2018 med å sanke donasjoner for å kunne restaurere og sikre  nok et kulturminne i Tolleroddens sjøfront! Planen er å fullføre arbeidet denne sesongen.  Beddingene til Colin Archer, der han bygde sine båter rundt århundreskiftet 18/1900 er et viktig spor fra tiden da hav og sjø var det viktigste grunnlag for grenseløs samhandling mellom folk og vår velferd!

Stiftelsen Tollerodden og Tolleroddens Venner!

www.tollerodden.no

tlf 90599069