Årsberetning for Tolleroddens Venner 2022 

Styreverv og møter 

Styret fikk etter fjorårets årsmøte følgende sammensetning 

Navn  Verv
Bjørn Abraham Bache  Leder
Elizabeth Norris  Nestleder
Bente Skaatan  Kasserer
Karen Archer Lauritzen  Sekretær
Kari Haagensen  Styremedlem
Unni Grønn  Styremedlem
Henrik Lian  Styremedlem
Aage Wahlin  Varamedlem
Roar Verde  Varamedlem

 

Valgkomitéen består av Liv Bråthen, Asbjørg Dalen og Oddrun Thorstensen. Revisor er Tore Hansen.

Det har i alt vært gjennomført 7 ordinære styremøter i 2022. I tillegg kommer  møtevirksomhet i forbindelse med ulike arrangementer. 

Promotering 

I løpet av 2022 har vi guidet totalt 2366 personer (herav 1871 i huset og 495 i  båthallen til RS 14 Stavanger) rundt i hus og båt mot totalt 2036 personer i 2021.  Femteklassingene, et samarbeid med kulturkontoret i Larvik kommune og  Tollerodden under paraplyen Kulturskrinet og med tema «Arkitektur – byggeskikk – håndverk», ble ikke gjennomført i 2022. 

Sankthansaften – 23.06. 

Arrangementet i regi av Tolleroddens Venner med  hjelp fra medlemmer av Fokus Larvik og støttet av  Larvik kommune. Vi kunne igjen invitere byens  befolkning til tradisjonsrik midtsommerfest på  

Tollerodden. Arrangementet var godt besøkt til tross for frisk vind inn på tunet. Konserten med Spillelista  ble kveldens høydepunkt. 

Kulturminnekafé – 1.07. – 31.07. 

I én måned hadde vi åpent hus i kulturminnekaféen med enkel servering.  Åpningstid fra kl. 12.00 – 17.00 (18.00 onsdager). Husvandring med guide fire ganger daglig med guidene Per Thorstensen, Turid Bergene, Unni Grønn, Anne  Verde og Elizabeth Norris. 

Sommerens kulturminnekafé var et populært innslag, og ettermiddagsjazz med Marys jazztrio og Siw Anne Guttulsrud samlet mange besøkende på onsdagene.  Bratsberg Amt Jazzorkester spilte på avslutningsdagen og bidro sterkt til en  vellykket avslutning på sommerens åpne hus.  

Colin Archer havnefestival – 30.07. 

En rekke foreninger og organisasjoner med Larviks maritime historie i fokus samarbeider om dette årlige arrangementet. Larvik kommune deltok også i år på arrangementet. Dette gjorde at vi nådde bredere ut med festivalen, og flere  besøkende. Geir Kløver, direktør på Frammuséet, holdt foredrag om Fram. Han har  gått gjennom et stort materiale om byggingen og ekspedisjonene med Fram og  hadde mye å fortelle, også mange artige referanser fra mannskapets dagbøker. 

Archerspelet 11. – 14.08. 

Larvik teater oppførte lystspillet, Archerspelet, i parken som året før, men denne  gangen omskrevet slik at Mary Archer ble mer synlig. Spelet gikk for fulle tribuner.  Venneforeningen holdt åpent med servering og omvisning i hus og skøyte før  forestillingen og i pausen.  

Kulturminnedag – 11.09. 

Ikke arrangement på Tollerodden, men vi hadde besøk av Larvik barne- og ung domsteaters Vandreteater med to tablåer i stuene på Tollerodden. I år var det  søstrene Mary og Jane i Marys stue og familien til toller Kierulf i sengekammerset som stod på programmet.  

Larvik barokk – 30.10. 

Endelig kunne vi invitere til historisk måltid  med barokkmusikk igjen. I år fikk vi servert  Wiener-serenader til et velsmakende måltid  basert på råvarer og oppskrifter fra denne  

perioden. William Wallace (tenor) og Runar  Kjeldsberg (gitar) fremførte sanger fra Wien i  årene rundt 1800. 

Kulturnatt – 2022 

Vi valgte å ikke delta på Kulturnatt 2022 da det meste skjer på Bølgen/Sanden og  området rundt. 

Julegrantenning – 27.11. 

Tradisjonsrik julegrantenning på Tollerodden, men som  utearrangement i år grunnet strømsparing. Det ble et  friskt arrangement, og de frammøtte fikk servert varm  gløgg og varm suppe. Vi hadde ikke ventet like mange  deltakere som vi pleier å ha, men mange fant veien og  holdt ut i en kald vinterkveld. Nærmere 60 barn fikk  hilse på nissen som hadde med nisseposer til alle  sammen. 

RS14 Stavanger 

Stavanger er eid av Stiftelsen Tollerodden. Hun står på land og er en viktig brikke når det gjelder  å øke kompetansen om Colin Archers virksomhet  som verdenskjent båtkonstruktør og båtbygger. Det er viktig å få på plass et Colin Archer-senter  i Larvik. Stavanger er midlertidig plassert i telt  ved siden av slippen der hun ble sjøsatt i 1901.  Venneforeningen støtter opp om prosjekt  Stavanger og hjelper til når vi blir forespurt. 

Salg av hefter 

Stiftelsen Tollerodden har gitt ut følgende flotte hefter: 

  • Tollerodden fra privat prakt til folkets oase
  • Colin Archer, den verdenskjente båtkonstruktøren på Tollerodden Colin Archer, famous naval architect, and boat builder from Tollerodden, Larvik, Norway

Venneforeningen har bistått med salg av disse heftene.

Dugnad 

Vi har også i 2022 drevet kontinuerlig promotering av det historiske huset. En stor  dugnadsinnsats har vært gjennomført. I tillegg er det lagt ned en stor dugnadsinnsats i utearealene. 3208 dugnadstimer er loggført i 2022 mot 3117 i  2021. Omregnet med regelverket for timesats, tilsvarer det kr 866.160. 

Gaver til venneforeningen 

Vi har mottatt følgende i støtte og gaver i 2022: 

Via vipps kr 13.300, – 

Larvik Havn kr 5.000, – 

Internett og Facebook 

Tolleroddens Venners hjemmeside er www.tollerodden.no. Det er enkelt å finne  fram til venneforeningens mange arrangementer. Tilbakemeldingene tyder på at folk  følger med våre nettsider. Innmeldinger og forespørsler strømmer inn via nettsidene. Facebook-siden er også flittig i bruk, og responsen viser at mange følger med,  kommenterer og legger ut egne bilder av området. 

Medlemmer og kontingent 

Det var ved utgangen av 2022 registrert 277 (263 i 2021) betalende medlemmer av  Tolleroddens Venner, hvorav flere er familiemedlemmer uten at vi vet hvor mange  personer disse omfatter. Kontingenten var uforandret på kr. 200,-. 

Medlemskap i andre organisasjoner 

Tolleroddens Venner er medlem av Larvik Kulturråd, Venneforeningen har for tiden  ingen representant i styret. Venneforeningen er også registrert i Enhets-/ Frivillighetsregisteret med org. nummer 995 638 819. 

Styret i Tolleroddens Venner 

Bjørn Abraham Bache (leder) Elizabeth Norris (nestleder)   

Bente Skaatan (kasserer) Karen Archer Lauritzen (sekretær)   

Kari Haagensen (styremedlem) Henrik Lian (styremedlem)   

Unni Grønn (styremedlem)