Colin Archers originale beddinger

Colin Archers originale beddinger – restaureringsarbeidet fortsetter 6.mai 24!

Avslutning «midtbedding», sikring av indre sone, og avgrensinger til spaserveiene på Tollerodden.

Restarbeidene starter 6. mai og forhåpentligvis, dersom det ikke blir gjort store nye funn i den innerste delen av beddingene, skal stå klart til midten/slutten av mai til allmenhetens bruk!

Randsonearbeid er avtalt med entreprenør Arne Røed A/S. Hoved restaureringen hvor de bl.a. håndhogde opprinnelige steinene som har blitt skjøvet ut i sjøen igjennom 100 år er nå hentet opp og møysommelig tilbakeført og sikret på «plassen sin». Arbeidet måtte settes på pause da vinterstormen med store bølger og drivis danset i Larviksfjorden.

Imidlertid gav de erfaringene oss gode kunnskaper om hvordan alt må sikres og jevnlig skjøttes gjennom året!  Vårt utgangspunkt sist høst var et usikret og uskjøttet område. Kulturminnet «Beddingene» ligger på kommunal grunn og blir også for ettertiden et kommunalt ansvar. Alt arbeid som Stiftelsen Tollerodden gjør her er i nært samarbeid med Larvik kommune, med en skjerv på kr 200 000.  Hele prosjektet er prosjektert med en fastprisavtale på kr 1,3 millioner i tillegg kommer skilting og formidlingsmateriell.

Både restaureringsansvarlig Finn Christiansen og entreprenør Arne Røed AS har med respekt og ydmykhet ivaretatt unike spor etter en av norgeshistoriens geniale hoder, Colin Archer, som et fysisk tidsvindu i sjøfartshistorien.  Vi strekker oss langt for å ivareta de kulturminnefaglig krav innen rammen av kulturminnelovens føringer. Stiftelsen Tollerodden er både prosjektleder og økonomisk ansvarlig for prosjektets gjennomføring

Med på spleiselaget er Stiftelsen UNI, Sparebankstiftelsen, Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Anders Jahres humanitære stiftelse samt noe egenkapital fra Stiftelsen Tollerodden / Tolleroddens Venner, ofte omtalt som «kaffepenger».

Kontaktinfo:

Stiftelsen Tollerodden v/ Hilde Borgir tlf.90599069 og Finn Mørk Andersen tlf 959883474. post@tollerodden.no

«Krysskompetanse» på plass – befaring ved beddingene på Tollerodden siste uke. Finn Mørk Andersen (Stiftelsen Tolleroddens) Stiftelsens restaureringsansvarlig Finn Christiansen, entreprenør Arne Røed v/ Øystein Røed, Hilde Borgir ST., Morten Pettersen, Tolleroddens Venner og Tove Seierstad (ST)