Oppdatering fra Tollerodden

Det skjer mye på Tollerodden

Hoveddelen av restaureringen ble heldigvis ferdigstilt rett før snøen lavet ned. Tilbakeførings-arbeidene av slippområdene ble ingangsatt av Stiftelsen Tollerodden og Tolleroddens Venner 1. november 2023. Dette kunne iverksettes takket være økonomisk støtte fra mange gode givere. Årets snø og kuldeperiode satte strek for randsonearbeidet i overgangen mellom den restaurerte beddingen og plenen. Resultatet av dette arbeidet vil gjøre området rundt beddingen mer attraktivt for folk i parken, samtidig som det bidrar til økt trygghet for ferdselen i området. Dette er en kvalitetsheving av den historiske maritime linjen mellom Skotta og Tollerodden. Forberedelses-prosessen har vært lang og tidkrevende. Alle brikkene falt på plass høsten 2023. Det videre randsonearbeidet fortsetter etter påske så fort snøen smelter og våren er i anmarsj. Antakeligvis rett over påske.

Hva har skjedd?

Strandlinjen fra 1872 er tilbakeført slik at vannspeilet nå kommer helt frem til steinkanten ved middels vannstand. Deler av steinsettingen lå på fjell, mens det nordvestre hjørne var bygd på fylling fra 1960-tallet. Mange steiner fra den opprinnelige beddingen har vi funnet under utgravningen og i sjøbunnen. Disse er gjenbrukt i rekonstruksjon av steinsettingen. På toppen av fyllingen av steinmuren er det lagt store steiner med «flatsiden» opp slik det var opprinnelig. Steinmuren er igjen festet av bindhaker som holder steinene sammen. Vi er veldig fornøyde med at utbedringsarbeidene er utført som forutsatt og vi har gjenomrettet beddingen tilnærmet slik den var, sier Hilde Borgir. Hun har sammen med restaureringsansvarlig Finn Christensen hatt prosjektarbeidet.
Bilde 1. Det har vært et komplisert å forflytte disse massene og hente originalesteiner fra sjøbunnen. Guttene til entreprenør Arne Rød måtte bygge en skrotøy for å komme til å få utført arbeidet.
Bilde 2. Snø og kulde ingen hindring for «polargutta»
Binde 3. Bindhaker på rekke og rad holder steinmuren på plass
Bilde 4. En frossen Larviksfjord satte randsonearbeidene på vent
Bildene er hentet fra Tolleroddens fotoarkiv.